Funkis & formalin – Farmasibygningen på Blindern

Fotoprosjektet Funkis & formalin handler om det første av Universitetet i Oslos bygg på Blindern, Farmasibygningen fra 1932. 

I 2022 markeres 90 år med undervisning, forskning og studentliv i den nå fredede funkisbygningen. Farmasøytisk institutt flytter ut fra bygningen og inn i Llivsvitenskapsbygningen i 2026. Da avsluttes et kapittel i historien om en bygning som har vært selve arnestedet for den standarden norsk farmasi har i dag.

Aktiviteten har satt sine spor. Gjennom fotoprosjektet undersøker jeg samspillet mellom bygningen, faget og menneskene som har brukt bygget gjennom 90 år. Bildene er tatt i 2020, 2021 og 2022, mens bygget enda er i aktiv bruk til utdanning og forskning. Materialet kan fungere både som historisk dokumentasjon og som et bidrag i debatten om akademia, realfag, farmasi, undervisningsbygg, arkitektur og vern av bygninger.

Fotoboken Funkis & formalin se nærmere presentasjon (pdf)

Fotoboken Funkis & formalin lanseres i slutten av oktober 2022. Det er allerede nå mulig å reservere et eksemplar av boken. Fotoboken bestilles ved å forhåndsbetale boken (pluss evt. frakt) på Vippsnr 757473.

Pris kr 450,-
Studentpris: 360,-
Frakt kr 75,-

Hvis du ønsker at boken skal sendes hjem til deg, legger du til kr 75,- i totalbeløpet, og skriver adressen i meldingsfeltet på Vipps.

Boken kan ellers hentes i ekspedisjonen ved Farmasøytisk institutt på Blindern eller overleveres i Oslo-området etter nærmere avtale, for eksempel under en av utstillingene. Vi finner en løsning!

Boken blir klar for sending/henting rundt månedsskiftet oktober/november 2022. Du får nærmere beskjed om dette når leveringstidspunktet er bekreftet.

Utstillingen Funkis & formalin

I perioden 27. oktober – 20. november 2022 blir det en fotoutstilling fra prosjektet i Fotografiens Hus i Rådhusgata 20 i Oslo:

Deretter blir utstillingen å se på Realfagsbiblioteket på Blindern.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer om Funkis & formalin.