Farmasibygningen på Blindern

Fotoprosjektet handler om det første av Universitetet i Oslo sine bygg på Blindern, farmasibygningen fra 1932. 

I 2022 markeres 90 år med undervisning, forskning og studentliv i den nå fredede funkisbygningen. Farmasøytisk institutt flytter ut fra bygningen og inn i det nye bygget for livsvitenskap i 2026. Da avsluttes et kapittel i historien om en bygning som har vært selve arnestedet for den standarden norsk farmasi har i dag.

Aktiviteten har satt sine spor. Gjennom fotoprosjektet undersøker jeg samspillet mellom bygningen, faget og menneskene som har brukt bygget gjennom 90 år. Bildene er tatt i 2020, 2021 og 2022, mens bygget enda er i aktiv bruk til utdanning og forskning. Materialet kan fungere både som historisk dokumentasjon og som et bidrag i debatten om akademia, realfag, farmasi, undervisningsbygg, arkitektur og vern av bygninger.