Foto

I tillegg til å ta journalistiske fotografier, jobber jeg med langsiktige fotoprosjekter hvor jeg utforsker samspillet mellom arkitektur, funksjon og menneske/samfunn. Gjennom fotoprosjektene utforsker jeg de mange små historiene som gjemmer seg i bomiljøer, bygninger og landskap.

Kameraet fungerer som et kontaktpunkt mellom de ytre omgivelsene og noe jeg kan gjenkjenne i meg selv. Gjenkjennelsen skjer gjerne i omgivelser som utstråler stillhet og forfall, men som likevel har en snert av humor og håp. Bildene er dokumentariske. Jeg fotograferer alltid med fastobjektiv og eksisterende lys, og foretrekker en dempet fargemetning i bildene.