Artikler

Som kreativ og skriveglad farmasøyt, journalist og fotograf tar jeg journalistiske frilansoppdrag innen farmasi, helse og livsstil. Primært arbeider jeg i Oslo og Akershus. Jeg befinner meg dessuten ofte i Trøndelag og i Nordland, og tar oppdrag i disse områdene etter nærmere avtale.

Målgrupper for mitt arbeid er bransje-/profesjonsaktører, forbrukere, pasientgrupper eller andre interesserte. Jeg leverer både tekst og foto. Klart språk er et ideal jeg strekker meg etter, og jeg skriver både nynorsk og bokmål. Som journalist forholder jeg meg til Vær Varsom-plakaten og er medlem av Norsk Journalistlag.

Skriveglede-1024-web

Artikler jeg har skrevet:

Farmasihistorier om skipsmedisin og legemiddelproduksjon – Farmasiliv nr 1 2024

Med farmasihistorie på hjertet – Farmasimuseet 60 år – Farmasiliv nr 1 2024

Magisk teppe av legemiddelsøppel – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2024

Profil: Ingrid Lunde Steen – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2024

Made in Overhalla, Norway – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 9 2023

Farmasøytisk arbeidsplass – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 9 2023

Legemiddelbruk i akvakultur­ som nytt emne ved Nord universitet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 9 2023

Fiskelykke og stålkontroll – Profil Anne Britt Grongstad – Farmasiliv nr 4 2023 (s 26)

Alma Mater – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 8 2023

Ny utstilling stiller spørsmål om legemiddelberedskap – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 8 2023

Testkjøp fra nettapotek viste avvik – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Ønsker å levere legemidler i postkassen – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Avvik etter tilsyn hos 11 av 15 forsendelsesapotek – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Når kommisjonæren mangler – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Sitter i garnet – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Fullsortiment på nærbutikken – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Livsviktig gods – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Et hav av utfordringer – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Fullt trykk i bakresepturen – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Bekymringer rundt ny fraktrefusjonsordning– Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Renessanse for fraktrefusjonen? – Temanummer om forsendelse av legemidler, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7 2023

Født til endring – Alle vil ha endring, men ingen vil endre seg – Farmasiliv nr 1 2022

Antibiotikabruk – fylkesvise forskjeller – Farmasiliv nr 1 20222

Profil Jeanette Ulset – Farmasiliv nr 1 2022

Medisinutsalg – stor betydning for små lokalsamfunn – Farmasiliv nr 4 2021 (pdf)

Redusert antibiotikaforbruk hos mennesker og dyr – Farmasiliv nr 4 2021 (pdf)

Profil Wanja Salmi – Farmasiliv nr 4 2021 (pdf)

Antall medisinutsalg reduseres – Farmasiliv nr 3 2021 (pdf)

Digitale innbyggertjenester – Farmasiliv nr 3 2021(pdf)

Profil Maria Nordtømme – Farmasiliv nr 3 2021 (pdf)

Apotekteknikere frigjør sykepleiertid – Farmasiliv nr 2 2021 (pdf)

Apotekloven 20 år – Farmasiliv nr 2 2021 (pdf)

Profil Kristine Fagerhaug – Farmasiliv nr 2 2021 (pdf)

Nettapotek vokser raskt – Farmasiliv nr 1 2021 (pdf)

Ønsker samarbeid om massevaksinering – Farmasiliv nr 1 2021 (pdf)

Bidrar til en smittefri hverdag – Farmasiliv nr 1 2021 (pdf)

Profil Vinothini Selvaalagan – Farmasiliv nr 1 2021 (pdf)

Bidrar til bedre folkehelse – Farmasiliv nr 4 2020 (pdf)

Tar ansvar og viser samhold – Farmasiliv nr 4 2020 (pdf)

Profil Hilde Mari Håvardsen – Farmasiliv nr 4 2020 (pdf)

Apotekteknikk på medisinrommet – Farmasiliv nr 3 2020 (pdf)

Koronasmitte og økt sykefravær i apotek – Farmsiliv nr 3 2020 (pdf)

Lavere smitte blant helsearbeidere enn fryktet – Farmasiliv nr 3 2020 (pdf)

Profil Anne-Mette Veie-Janshaug – Farmasiliv nr 3 2020 (pdf)

Forskningskappløp mot koronaviruset – Farmasiliv nr 2 2020 (pdf)

Ble på sin post (Hanne Leegaard) – Farmasiliv nr 2 2020 (pdf)

Profil  Heidi Lillås Langlo – Farmasiliv nr 2 2020 (pdf)

Brexit – hva nå? – Farmasiliv nr 1 2020 (pdf)

Falsified Medicines Directive (FMD) – plunder og usikkerhet – Farmasiliv nr 1 2020 (pdf)

Profil Solfrid Tøftum – Farmasiliv nr 1 2020 (pdf)

Mange myter om vaksiner – Farmasiliv nr 4 2019 (pdf)

Profil Helen Bjørklund – Farmasiliv nr 4 2019 (pdf)

Viagra over disk og nett – Farmasiliv nr 4 2020 (pdf)

Legemiddelmangel: Skaper utrygghet og krever tid – Farmasiliv nr 3 2019 (pdf)

Profil Siri Mette Oldebråten: Høster som hun sår – Farmasiliv nr 3 2019 (pdf)

Antibiotika – forskere leter i havet – Farmasiliv nr 3 2019 (pdf)

I krøll for multidose – Farmasiliv nr 2 2019 (pdf)

Karameller, løsnegler og rettetang i apotek – Farmasiliv nr 2 2019 (pdf)

Profil Jan Vidar Buaas: Spilloppmaker og superbruker – Farmasiliv nr 2 2019 (pdf)

Mennesket bak smerten – Farmasiliv nr 1 2019 (pdf)

Medisinmannen – sjåfør Egil Johansen – Farmasiliv nr 1 2019 (pdf)

Profil Nina Kveen: Mitt Apotek Aurskog – Farmasiliv nr 1 2019 (pdf)

Apotek med vondt i viljen – Farmasiliv nr 5 2018

Apotekbesøk endret plan om tablettmisbruk – Farmasiliv nr 5 2018 (pdf)

Profil: åpen apotekdør for Nina Kishavand –Farmasiliv nr 5 2018 (pdf)

Naturens kunstverk. Fotoprosjekt Bjørn Joachimsen. Natur&Foto nr 5 2018

Jodberedskapen styrkes (pdf) – Farmasiliv nr 4 2018

Historien bak bildet – medisinbruker for resten av livet (pdf), Farmasiliv nr 4 2018

Profil Birgitte Nyback Braut: Travelheten selv – (pdf), Farmasiliv nr 4 2018

Medisinstart (pdf) – Farmasiliv nr 3 2018

Fra hjemmesykepleie til apotek (pdf) – profil Therese Flotten Volden, Farmasiliv nr 3 2018

Helt fedt i Kongens by – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 4 2018

Få tar toårig master i utlandet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 4 2018

Yrkesfagenens år (pdf) – Farmasiliv nr 2 2018

Profil Margrethe Brodtkorb Wittusen: Angret på yrkesvalget (pdf) – , Farmasiliv nr 2 2018

Tørre øyne (pdf) – VI OVER 60, april 2018

Dyrenes eget apotek – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 3 2018

Vil strukturere undervisning i veterinærmedisin – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 3 2018

Veterinærlegemidler lite aktuelle for reseptfri utlevering  – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 3 2018

Placeboeffekten (pdf) – VI OVER 60, mars 2018

Profil Ida Leonhardsen: Lofotværing med hud og hår (pdf) – , Farmasiliv nr 1 2018

Apotekbransjen vil vaksinere (pdf) – Farmasiliv nr 1 2018

Nettapotek for EØS-resepter (pdf) – Farmasiliv nr 1 2018

Munntørrhet (pdf) – VI OVER 60, februar 2018

Mer enn halverte medisinlistene – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2018

Økende polyfarmasi blant eldre – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2018

Et medikalisert samfunn – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2018

FarmaPro fases ut (pdf) – Farmasiliv nr 5 2017

E-resept fra nettapotek øker (pdf) – Farmasiliv nr 5 2017

Profil Tijana Przulj: Øre for språk, hjerte for mennesker (pdf) – Farmasiliv nr 5 2017

Tilgjengelighetens pris (pdf) – Farmasiliv nr 4 2017

Vaksinering i apotek (pdf) – Farmasiliv nr 4 2017

Profil Linda Engvik: Sikter mot toppen – (pdf) – Farmasiliv nr 4 2017

Bilen eller pillen – medisinbruk og førerkort (pdf) – VI OVER 60, september 2017

Bakterienes triumf – antibiotikaresistens (pdf) – VI OVER 60, juli 2017

Profil Therese Lysøe: Et valg i voksen alder – (pdf) – Farmasiliv nr 3 2017

Norsk Helsenett (pdf) – Farmasiliv nr 3 2017

Apotekteknikk ved Sykehusapoteket i Trondheim (pdf) – Farmasiliv nr 3 2017

Kjernejournal kan redde liv (pdf) – VI OVER 60, juni 2017

Farmasøytutlevering (pdf) – Farmasiliv nr 2 2017

Profil Nina Jørgensen: Urokråka på Torvbyen – (pdf) – Farmasiliv nr 2 2017

Ankrer opp – Rita Riksfjord Antnsen (pdf) – Farmasiliv nr 2 2017

Retten til legemiddelgjennomgang (pdf) – VI OVER 60 mai 2017

Merverdi av apotektjenester (pdf) – Farmasiliv nr 1 2017

Lønn som fortjent? (pdf) – Farmasiliv nr 1 2017

Profil Åse Helen Andersen: Stek og klar – (pdf) – Farmasiliv nr 1 2017

Bokomtale «Eplehagen» (pdf) – Farmasiliv nr 1 2017

Medisinrester til besvær (pdf) – Vi Over 60 desember 2016

Nettleger – på pasientsikkerheten løs (pdf) – Farmasiliv nr 5 2016

Pasientoppfølging i apotek gir resultater – Farmasiliv nr 5 2016

Profil Strikkersken i Mo i Rana – Farmasiliv nr 5 2016

Innskjerping av helsekrav til førerkort – Farmasiliv nr 5 2016

Farmasidagene 2016 – Farmasiforbundet

Friskt pillesalg – Farmasiliv nr 4 2016

Pilegrimsferden mot apoteket – Farmasiliv nr 4 2016

TAKO-senteret – Tannhelsesekretæren nr 3 2016

Medisinliste som livsforsikring (pdf) – Vi Over 60 oktober 2016

Medisinrester flyter rundt – Farmasiliv nr 3 2016

Økt fleksibilitet – for hvem? Debatt om endringer i arbeidstid. Farmasiliv nr 3 2016

@potek og nettvett (pdf) – Vi Over 60 juli 2016

Den smertelige sannheten, Farmasiliv nr 2 2016

Apotekteknikere på sidelinjen, Farmasiliv nr 2 2016

Profil Hege Olsen, Farmasiliv nr 2 2016

Med EU i ryggen, Farmasiliv nr 2 2016

Tabletter på tur (pdf) – Vi Over 60 april 2016

Inhalasjonsveiledning på apotek – AstmaAllergi nr 2 2016

Legemiddelreklame til apotekteknikerne – Farmasiliv nr 1 2016

Robotisering ved Sykehusapoteket i Oslo – Farmasiliv nr 1 2016

Opplev stillheten i kloster (pdf) – Vi Over 60 mars 2016

Ønsker mer kommunefarmasi – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 2 2016

Kursgjennomføringer i apotek øker kraftig – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 2 2016

Dose i pose (pdf)  – Vi Over 60 feb 2016

På lag med pusten (pdf) – Vi Over 60 feb 2016

Rydd skapet – Parat nettartikkel 21. januar 2016

I Nansens ånd, profil: Øyvind D.Glende –  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Midtnorsk storsatsning på klinisk farmasi –  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Apotekfarmasøyter klar for mer klinisk farmasi –  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Apotektjeneste utvikles i lyntempo – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Studietilbud står på spill – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Oppgaver i kø for profesjonsrådet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 1 2016

Et selvstendig liv ( pdf ) – Vi Over 60 jan 2016

Vitamininnsprøytning i Son – Farmasiliv nr 5 2015

Ulovlig medisinimport – Farmasiliv nr 5 2015

Ny leder av profesjonsrådet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 11 2015

Ut av den oljemarinerte hengekøya – Norsk Farmasøytisk Selskap, nov 2015

Jubel for ebolavaksine – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2015

Placeboeffekten – Norsk Farmasøytisk Selskap, okt 2015

Antall antibiotikaresepter skal kraftig ned – Farmasiliv nr 4 2015

Samlet motstand mot søndagsåpent – Farmasiliv nr 4 2015

Medisiner og sol ( pdf )  – Vi Over 60, juli 2015

Legemiddelmeldingen – Farmasiliv nr 3 2015

Rett til individuell kompetanseplan – Farmasiliv nr 3 2015

Fra himmel til helvete – tre ganger daglig  (pdf) – Vi Over 60, juni 2015

Sol og legemidler, Utestenges fra nytt kurskonsept, Apotektekniker som fagansvarlig for nytt kurs – Farmasiliv nr 2 2015.

Allergivaksinasjon (les utdrag, om udekket vaksinebehov) – AstmaAllergi nr 2 2015 s 18 – 21

Tema: Pollenallergi og allergivaksinasjon – Farmasiliv nr 1 2015

Verdivalg i vinmarka –  Visjon nr 2 2015 (pdf)

Vil bidra til historisk forskning – Farmasiliv nr 5 2014

Ny veileder om vanedannende – Farmasiliv nr 5 2014

Vanskelig å forstå pakningsvedleggene – Farmasiliv nr 5 2014

Vanedannende legemidler – Norsk Farmasøytisk Selskap nov. 2014

Tankevekkende om legemiddelsikkerhet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2014

Svanemerket for alltid – Farmasiliv nr 4 2014

Kampen om multidosene – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7/8 2014

Ut med språket – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 7/8 2014

Papirresepten som forsvant (pdf: e-resept ) – VI OVER 60 nr 8 2014

Mer makt til pasientene – Farmasiliv nr 3 2014

På lag med naturen. Profil: Svein Haavik – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 6 2014

Politisk vilje til farmasøyttakst – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 6 2014

Nytt masterstudium i farmasi – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 5 2014

Ramsalt diktsamling – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 5 2014

Tryggere helsehjelp med kjernejournal – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 4 2014

Fyller innhold og skaper utvikling – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 4 2014

Farmasøyter ønsker innsyn – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 4 2014

Grenseløs farmasi – Farmasiliv nr. 2 2014

Vær tydelig, synlig og på banen! – Farmasøyt og stortingsrepresentant Sveinung Steinsland hos Norsk Farmasøytisk Selskap

Sponsorer svikter – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 3 2014

E-resept: Mister oversikten og Slipper å lete – Farmasiliv nr. 1 2014

Vil bidra til legemiddelinnovasjon – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 2 2014

Kunnskapsjegeren. Profil: Sissel-Marie Grøttebø – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 1 2014

Kort vei fra sjokk til handling (brann ved Vitusapotek Orkedalen) – Farmasiliv nr. 6 2013

Til tjeneste ved legemiddeloppstart – Farmasiliv nr. 5 2013

Aktuelt: diabetes, kommunikasjon og flerkulturelle utfordringer – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2013

Verdens farmasøytdag – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2013

Ivrige oppstartsveiledere – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2013

Første steg mot oppstartsveiledning – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 10 2013

Ny trekant kan skape forvirring – Farmasiliv nr 4 2013

Gir det lille ekstra – Farmasiliv nr 4 2013

Tema: Legemiddelsikkerhet – Farmasiliv nr 3 2013

Medmenneske og problemløser – Farmasiliv nr 3 2013

Helsefagleg samanslåing – nettavisen Khrono, mai 2013

Opp av skrivebordskuffen – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 5 2013

Kaldt hode og varmt hjerte – Farmasiliv nr 2 2013

Vil ha sterkare grep om eige forsking på helsefag – nettavisen Khrono, april 2013

Stipendiat ved HiOA, disputerer ved UiO – nettavisen Khrono, april 2013

3+2-modell for farmasiutdanningen i Norge – nettavisen Khrono, april 2013

Lang veg mot master i farmasi – nettavisen Khrono, april 2013

Sosialt ansvar for global tilgang til medisiner – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 4 2013

Nytt kompetanse- og ressurssenter for IMM – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 3 2013

Farmasøytisk verdiskapning for samfunnet – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 3 2013

Kriminelt veivalg – Farmasiliv nr 1 2013

Krimdebutanten- Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 12 2012

Frisk debatt om fag og politikk – Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 12 2012

Fra vesen til næring – Apotekhistorie, Farmasiliv nr 4 2012

Effektive legemidler til alle – debatt v/FUG, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr 4 2012